Latest Movie :
Recent Movies

The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 1 - 12 จบ. [พากษ์ไทย]เนืิ้อเรื่องย่อ

หลุยส์ เป็นนักเรียนที่โรงเรียนเวทย์มนต์แห่งหนึ่ง แต่เธอไม่เคยใช้เวทย์มนต์ได้สำเร็จเลยจึงได้ฉายาว่า หลุยส์ซีโร่(หลุยส์ ศูนย์) แล้วทุกครั้งที่ใช้เวทย์ ก็จะกลายเป็น มนต์ระเบิด ทุกครั้งไปเมื่อถึงคราวที่ต้องอัญเชิญข้ารับใช้ประจำตัว ก็ดันไปอัญเชิญมนุษย์โลก มาเป็นข้ารับใช้ฮิรากะ ไซโตะ มนุษย์โลกที่ถูก หลุยส์ เรียกมา ด้วยความที่ไม่รู้จะกลับไปที่โลกยังไงจึงต้องทนเป็นข้ารับใช้ของ หลุยส์ ต่อไป

ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 1
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 2
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 3
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 4
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 5
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 6
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 7
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 8
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 9
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 10
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 11
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero IV อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 4 ตอนที่ 12 จบ.


เครดิต Entertainment Center

The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 1 - 12 จบ.[พากษ์ไทย]เนืิ้อเรื่องย่อ

หลุยส์ เป็นนักเรียนที่โรงเรียนเวทย์มนต์แห่งหนึ่ง แต่เธอไม่เคยใช้เวทย์มนต์ได้สำเร็จเลยจึงได้ฉายาว่า หลุยส์ซีโร่(หลุยส์ ศูนย์) แล้วทุกครั้งที่ใช้เวทย์ ก็จะกลายเป็น มนต์ระเบิด ทุกครั้งไปเมื่อถึงคราวที่ต้องอัญเชิญข้ารับใช้ประจำตัว ก็ดันไปอัญเชิญมนุษย์โลก มาเป็นข้ารับใช้ฮิรากะ ไซโตะ มนุษย์โลกที่ถูก หลุยส์ เรียกมา ด้วยความที่ไม่รู้จะกลับไปที่โลกยังไงจึงต้องทนเป็นข้ารับใช้ของ หลุยส์ ต่อไป

ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 1
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 2
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 3
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 4
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 5
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 6
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 6.5 ตอนพิเศษ
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 7
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 8
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 9
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 10
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 11
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero III อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 3 ตอนที่ 12 จบ.


เครดิต Entertainment Center

The Familiar Of Zero Il อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 1 - 12 End. [พากษ์ไทย]เนืิ้อเรื่องย่อ

หลุยส์ เป็นนักเรียนที่โรงเรียนเวทย์มนต์แห่งหนึ่ง แต่เธอไม่เคยใช้เวทย์มนต์ได้สำเร็จเลยจึงได้ฉายาว่า หลุยส์ซีโร่(หลุยส์ ศูนย์) แล้วทุกครั้งที่ใช้เวทย์ ก็จะกลายเป็น มนต์ระเบิด ทุกครั้งไปเมื่อถึงคราวที่ต้องอัญเชิญข้ารับใช้ประจำตัว ก็ดันไปอัญเชิญมนุษย์โลก มาเป็นข้ารับใช้ฮิรากะ ไซโตะ มนุษย์โลกที่ถูก หลุยส์ เรียกมา ด้วยความที่ไม่รู้จะกลับไปที่โลกยังไงจึงต้องทนเป็นข้ารับใช้ของ หลุยส์ ต่อไป

ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 1
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 2
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 3
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 4
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 5
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 6
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 7
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 8
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 9
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 10
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 11
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero II อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 2 ตอนที่ 12 จบ.


เครดิต Entertainment Center

The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 1 - 13 จบ. [พากษ์ไทย]เนืิ้อเรื่องย่อ

หลุยส์ เป็นนักเรียนที่โรงเรียนเวทย์มนต์แห่งหนึ่ง แต่เธอไม่เคยใช้เวทย์มนต์ได้สำเร็จเลยจึงได้ฉายาว่า หลุยส์ซีโร่(หลุยส์ ศูนย์) แล้วทุกครั้งที่ใช้เวทย์ ก็จะกลายเป็น มนต์ระเบิด ทุกครั้งไปเมื่อถึงคราวที่ต้องอัญเชิญข้ารับใช้ประจำตัว ก็ดันไปอัญเชิญมนุษย์โลก มาเป็นข้ารับใช้ฮิรากะ ไซโตะ มนุษย์โลกที่ถูก หลุยส์ เรียกมา ด้วยความที่ไม่รู้จะกลับไปที่โลกยังไงจึงต้องทนเป็นข้ารับใช้ของ หลุยส์ ต่อไป

ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 1
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 2
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 3
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 4
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 5
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 6
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 7
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 8
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 9
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 10
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 11
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 12
ดูหนังออนไลน์ The Familiar Of Zero I อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค 1 ตอนที่ 13 จบ.


เครดิต Entertainment Center

Barbie in Princess Power บาร์บี้ เจ้าหญิงพลังมหัศจรรย์เนื้อเรื่องย่อ

บาร์บี้เป็น คาร่า เจ้าหญิงยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตทุกวันอย่างปกติ จนวันหนึ่ง หลังจากได้รับจุมพิตของผีเสื้อมหัศจรรย์ คาร่าก็พบว่าตนเองมีพลังพิเศษที่ทำให้เธอกลายเป็น ซูเปอร์สปาร์เกิล ผู้มีความลับอีกด้านหนึ่งคือการเป็นนักปราบอธรรมที่เหาะไปทั่วอาณาจักรเพื่อพิทักษ์เมือง แต่ไม่นานที่ลูกพี่ลูกน้องขี้อิจฉาของเธอได้จับผีเสื้อตัวนั้นมาและกลายร่างเป็น ดาร์กสปาร์เกิล ศัตรูตัวฉกาจ จนเมื่อศัตรูตัวจริงของอาณาจักรปรากฏกายขึ้น ทั้งคู่จะสามารถทิ้งอคติที่มีต่อกันเพื่อรวมพลังเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่ได้หรือไม่? มาร่วมกันโบยบินสู่ท้องฟ้าเพื่อเรียนรู้ว่าไม่มีพลังใดที่จะยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งไปกว่าพลังแห่งมิตรภาพ!

ดูหนังออนไลน์ Barbie in Princess Power บาร์บี้ เจ้าหญิงพลังมหัศจรรย์ Part 1


ดูหนังออนไลน์ Barbie in Princess Power บาร์บี้ เจ้าหญิงพลังมหัศจรรย์ Part 2


ดูหนังออนไลน์ Barbie in Princess Power บาร์บี้ เจ้าหญิงพลังมหัศจรรย์ Part 3เครดิต Entertainment Center

Dangerous Boys วัยเป้งง นักเลงขาสั้นเนื้อเรื่องย่อ

เป็นลูกผู้ชายวัยรุ่น เลือดมันก็ร้อนเฟ้ย!!! และนี่คือภาพยนตร์ที่่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ มากที่สุดกับ วัยเป้งง นักเลงขาสั้น ผลงานล่าสุดจากผู้กำกับ พชร์ ภเศฐ ที่นำเสนอเรื่องศึกกางเกงขาสั้นที่เกิดจากคำว่า “เพื่อน” ระหว่าง 2 โรงเรียน 2 แก๊งค์ ระหว่างแก๊งค์ เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้ว และแก๊งค์ ไส้เลื่อนสะเทือนติ่ง ที่ได้รวมเอานักแสดงขวัญใจแฟนๆ มาปะทะกันอย่างครบทีม! ส่วนใครจะเป็นใคร รับบทเป็นตัวละครใดใน วัยเป้งง นักเลงขาสั้น บ้าง เราจะมาแถลงไขให้ฟัง ถ้าพร้อมแล้วแฟนๆ ก็ไปกรี๊ดกันได้เลย.

ดูหนังออนไลน์ Dangerous Boys วัยเป้งง นักเลงขาสั้น Part 1


ดูหนังออนไลน์ Dangerous Boys วัยเป้งง นักเลงขาสั้น Part 2


ดูหนังออนไลน์ Dangerous Boys วัยเป้งง นักเลงขาสั้น Part 3


ดูหนังออนไลน์ Dangerous Boys วัยเป้งง นักเลงขาสั้น Part 4


ดูหนังออนไลน์ Dangerous Boys วัยเป้งง นักเลงขาสั้น Part 5เครดิต Entertainment Center

Home (2015) โฮมเนื้อเรื่องย่อ

Happy Smekday! เมื่อ โอ้ ตัวประหลาดที่น่ารักจากดาวดวงอื่นเดินทางมายังโลกและพบว่าตัวเองพลัดหลงกับผู้คนบนโลกของเขา เขาจึงผูกมิตรกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่รักการผจญภัยอย่าง ทิป ที่กำลังมีภารกิจบางอย่าง ตลอดการเดินทางแสนสนุกร่วมกับทิป โอ้พยายามทำความเข้าใจเรื่องความแตกต่างและการทำผิดพลาดแบบมนุษย์ อีกทั้งยังร่วมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของคำว่าบ้านอีกด้วย....

ดูหนังออนไลน์ Home (2015) โฮม Part 1


ดูหนังออนไลน์ Home (2015) โฮม Part 2


ดูหนังออนไลน์ Home (2015) โฮม Part 3


ดูหนังออนไลน์ Home (2015) โฮม Part 4เครดิต Entertainment Center

Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 1-12 จบ [พากษ์ไทย]เนืิ้อเรื่องย่อ

Haiyore! Nyaruko-san จะเกิดขึ้นรอบๆตัวของ Nyaruko ผู้ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นหญิงสาวน่ารักผมสีเงินยาวสวยสดงดงามได้และ Mashiro Yasaka นักเรียนหมุ่นมัธยมปลายที่ถูกไล่ล่าโดยมนุษย์ต่างดาวในคืนหนึ่งเเละได้ Nyarukoช่วยเหลอเอาไว้ Haiyore! Nyaruko-san นั้นเป็นเรื่องราวของHaiyore! Nyaruko-san เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มนาม Yasaka Mihiro ที่ถูกตามล่าโดยเอเลี่ยนในคืนวันหนึ่ง และได้สาวน้อยผมเงินชื่อ Nyaruko ช่วยเอาไว้ ซึ่งแท้จริงแล้วเธอคือNyarlathotepเทพเอาเตอร์ก็อดไร้รูปร่างที่สามารถแปลงกายให้หน้าตายังไงก็ได้ แน่นอนว่าตอนเรื่องแบบนี้มันก็ต้องสาวน้อยอยู่แล้ว!! (Nyarlathotep เป็นหนึ่งในเทพจากบทประพันธ์แนวสยองขวัญของ H. P. Lovecraft)

Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 1
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 2
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 3
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 4
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 5
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 6
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 7
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 8
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 9
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 10
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 11
Haiyore Nyaruko san ไฮโยเระ เนียรุโกะซัง ภาค 1 ตอนที่ 12 จบ


เครดิต Entertainment Center, Unlimited Movies

The Swimmers ฝากไว้..ในกายเธอเนื้อเรื่องย่อ

เพิร์ท (จุฑาวุฒิ ภัทรกําพล) และแทน (ธนภพ ลีรัตนขจร) ต่างก็เป็นทั้งเพื่อนรักและศัตรูคนสำคัญกันมาโดยตลอด ทั้งคู่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดที่พยายามแข่งกันเพื่อแย่งชิงโควต้าเข้ามหาวิทยาลัย แต่แม้ว่าเพิร์ทจะพยายามฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหน เขาก็ไม่สามารถเอาชนะพรสวรรค์ของแทนได้ หนำซ้ำเพิร์ทยังแอบไปตกหลุมรักไอซ์ (สุภัสสรา ธนชาต) แฟนสาวของแทนซึ่งเธอก็มีใจให้เขาเช่นกัน

แต่แล้วไอซ์กลับฆ่าตัวตายอย่างปริศนาภายในสระว่ายน้ำซึ่งเป็นที่ซ้อมของนักกีฬาจังหวัด แทนเสียใจมากจนหายหน้าไปจากการฝึกซ้อม เพิร์ทจึงกลับมาเป็นตัวเต็งในการคว้าโควต้าเข้ามหาวิทยาลัย ทว่าตลอดเวลาที่เพิร์ทซ้อมว่ายน้ำคนเดียวกลางดึก นับวันเขายิ่งกลับรู้สึกราวกับมีใครมาว่ายอยู่ด้วยข้างๆหรือแม้แต่สายตาที่คอยจ้องมองเขาในเงามืด แม้ว่าทั้งสระจะมีเพียงเขาคนเดียวก็ตาม

กระทั่งวันหนึ่งแทนกลับมาที่สระ แล้วเล่าให้เพิร์ทฟังถึงสาเหตุที่ไอซ์ฆ่าตัวตายว่าเป็นเพราะเธอท้อง แทนบอกเพิร์ทว่าเขาจะแก้แค้นให้ไอซ์ เขาจะต้องรู้ตัวคนที่ทำให้ไอซ์ฆ่าตัวตายให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

เพิร์ทจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญ ความผิดที่เขาได้ฝากไว้กับทั้งแทนและไอซ์กำลังจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างช้าๆและทรมาน!!

ดูหนังออนไลน์ The Swimmers ฝากไว้..ในกายเธอ  1
ดูหนังออนไลน์ The Swimmers ฝากไว้..ในกายเธอ  2
ดูหนังออนไลน์ The Swimmers ฝากไว้..ในกายเธอ  3
ดูหนังออนไลน์ The Swimmers ฝากไว้..ในกายเธอ  4
ดูหนังออนไลน์ The Swimmers ฝากไว้..ในกายเธอ  5


เครดิต Entertainment Center

The Punisher 2 สงครามเพชฌฆาตมหากาฬ ภาค 2 (2008)เนื้อเรื่องย่อ

สงครามเพชฌฆาตมหากาฬ แฟรงค์ คาวเซิล นาวิกโยธินและเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ กลายเป็นคนระแวดระวัง เริ่มเข้าสู่เส้นทางการกวาดล้างเหล่าอาชญากรข้ามประเทศ หลังจากคาสเซิลฆ่าหัวหน้ามาเฟียที่มีอำนาจไปแล้ว รองหัวหน้ามาเฟียที่โดนเนรเทศไปอย่าง บิลลี่ รุสโซ ก็กลับมาที่นิวยอร์กอีกครั้ง รุสโซทะเยอทะยานอยากครอบครองโลกอาชญากรใต้ดิน ทำให้หัวหน้าหลุ่มที่เหลืออยู่เชื่อว่าเขาสามารถฆ่าคาสเซิลได้ แต่กลับกลายเป็นการต่อสู้สามฝ่าย เมื่อเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ เวสต์ พุ่งเป้าไปที่การจัดการทั้งสองคนให้สิ้นซาก

ดูหนังออนไลน์ The Punisher 2 สงครามเพชฌฆาตมหากาฬ ภาค 2 Part 1


ดูหนังออนไลน์ The Punisher 2 สงครามเพชฌฆาตมหากาฬ ภาค 2 Part 2


ดูหนังออนไลน์ The Punisher 2 สงครามเพชฌฆาตมหากาฬ ภาค 2 Part 3


ดูหนังออนไลน์ The Punisher 2 สงครามเพชฌฆาตมหากาฬ ภาค 2 Part 4เครดิต Entertainment Center

The Trek ดงพญาไฟเนื้อเรื่องย่อ

กลุ่มสมาชิกชมรมคชบาล ซึ่งศึกษาพันธุ์ช้างเอเชีย พร้อมด้วยนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่กำลังสนใจพันธุ์ช้างเอเชีย ออกเดินทางเข้าไปในป่า เพื่อเดินทางตามหาช้างประหลาด ที่ถูกพบโดยบังเอิญ ตามข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ แต่เส้นทางนี้ก็มีอันตราย เนื่องจากเป็นเส้นทางของชนกลุ่มน้อย ที่มีการลำเลียงขนสารแอมเฟตตามีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตยาบ้า

กลุ่มคณะสำรวจเริ่มต้นการเดินทาง จากหมู่บ้านเล็กๆ ในป่าลึก จากการเข้าพบผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอให้ช่วยพูดกับนายพรานผู้ชำนาญป่า เป็นคนนำทาง แต่ได้รับการปฏิเสธ เพราะมีนายพรานหลายคน ที่เข้าไปในป่าแห่งนี้แล้ว ไม่กลับออกมาอีกเลย แต่ทั้งหมดก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจ ยังคงยืนกรานที่จะเดินทางเข้าป่าโดยลำพัง เพื่อติดตามหาช้างประหลาดดังกล่าว

การเดินทางเข้าไปในป่า โดยไม่มีนายพรานผู้ชำนาญทางเป็นสิ่งที่อันตราย แต่ทั้งหมดก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจ ด้วยความหวังที่จะตามหาช้างให้พบ โดยจะต้องผ่านเส้นทางที่อันตราย และยากลำบาก แต่เมื่อเดินทางเข้าไปยังไม่ถึงครึ่งทาง ทั้งหมดก็ต้องตกตะลึง เมื่อเผชิญกับหลุมตะขาบยักษ์ อาศัยอยู่นับร้อยนับพันตัว และก็ต้องพบกับความสูญเสีย เมื่อหนึ่งในคณะเดินทาง ตกลงไปในหลุมตะขาบที่น่าสยดสยอง ส่วนหัวหน้ากลุ่มสมาชิกชมรมคชบาล ที่นำคณะสำรวจเข้าป่า ตั้งใจที่จะค้นหาช้างประหลาดนี้ให้พบ กลับบาดเจ็บสาหัส จนทนพิษบาดแผลไม่ไหว และไม่อยากเป็นภาระของคนอื่นๆ จึงตัดสินใจยิงตัวตายในคืนนั้น

กลุ่มคณะสำรวจที่เหลือจำต้องเดินทางต่อ พร้อมด้วยพรานธงที่เดินทางตามมาสมทบ ตามคำขอร้องของผู้ใหญ่บ้านให้ตามเข้ามาดูแล

กลุ่มคณะสำรวจนี้จะตัดสินใจเดินทางต่อ หรือกลับออกมาจากป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้าย..? พวกเขาจะตามหาช้างป่า ที่มีลักษณะประหลาดได้หรือไม่ ? การผจญภัยของพวกเขา ที่จะต้องเดิมพันด้วยการสูญเสีย เพื่อแลกกับความอยู่รอด เรื่องราวของความหวัง มิตรภาพ การผจญภัยในดินแดนเร้นลับ ที่ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไป…

ดูหนังออนไลน์ The Trek ดงพญาไฟ  1
ดูหนังออนไลน์ The Trek ดงพญาไฟ  2


เครติด Moonoi Mg

The Message ถอดรหัสล่า ฆ่าไม่เลี้ยงเนื้อเรื่องย่อ

สังคมจีนนับแต่อดีตถึงปัจจุบันดูจะให้ความสำคัญอย่างมากกับผู้ชายในฐานะผู้มีบทบาทในพื้นที่ทางการเมืองและพื้นที่สาธารณะ ในแง่นี้ส่งผลให้บทบาทของผู้หญิงในสังคมจีนแทบจะเรียกได้ว่าไม่เคยถูกกล่าวถึงเลยในพื้นที่ดังกล่าว และหากมองจากคนภายนอกเหมือนจะถูกกดขี่และจำกัดสิทธิต่างๆ นานา แต่สิ่งนี้กลับเป็นแง่ดีที่จะไม่ถูกจับตามอง หรือเป็นข้อสงสัยในการปฏิบัติภารกิจทางการเมืองต่างๆ เพราะพวกเธอถูกมองว่าไม่ประสีประสา ไม่มีความสามารถหรือความคิดเห็นทางการเมือง อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวสังคมจีนก็ยังถือว่าเป็นของผู้ชายเท่านั้น

ดูหนังออนไลน์ The Message ถอดรหัสล่า ฆ่าไม่เลี้ยง 1
ดูหนังออนไลน์ The Message ถอดรหัสล่า ฆ่าไม่เลี้ยง 2
ดูหนังออนไลน์ The Message ถอดรหัสล่า ฆ่าไม่เลี้ยง 3
ดูหนังออนไลน์ The Message ถอดรหัสล่า ฆ่าไม่เลี้ยง 4
ดูหนังออนไลน์ The Message ถอดรหัสล่า ฆ่าไม่เลี้ยง 5


เครดิต Entertainment Center

Step Up 1 The Streets สเต็ปโดนใจ หัวใจโดนเธอ ภาค 1เนื้อเรื่องย่อ

สเต็ปโดนใจ หัวใจโดนเธอ (Step Up) เป็นภาพยนตร์โรแมนติกสไตล์เต้นรำ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2006 โดย ทัชสโตน พิคเจอร์ส กำกับโดย แอนน์ เฟล็ตเชอร์ นำแสดงโดย แชนนิ่ง เททัม ดาราหนุ่มมาแรงจากซีรีส์ Coach Carter และหนังวัยรุ่น ‘She’s The Man’ ที่ทำให้เขาแจ้งเกิด ด้วยการประกบดาราสาวขวัญใจวัยรุ่นอเมริกันอย่าง เจนน่า เดแวน ร่วมด้วยนักแสดงสมทบอย่าง ราเชล กริฟฟิธส์ (จาก HBO Series ‘Six Feet Under’, ร็อบ บราวน์ (Take The Lead และ Coach Carter) และศิลปินอาร์แอนด์บี มาริโอ ก็มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วย

ดูหนังออนไล์ Step Up 1 The Streets สเต็ปโดนใจ หัวใจโดนเธอ ภาค 1 Part 1ดูหนังออนไล์ Step Up 1 The Streets สเต็ปโดนใจ หัวใจโดนเธอ ภาค 1 Part 2
เครดิต Moonoi Mg

Cyborg She ยัยนี่น่ารักจังเนื้อเรื่องย่อ

อยู่ๆ วันหนึ่ง สาวน่ารักก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าผม จากนั้นอีกหนึ่งปี ผมก็เจอผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนสาวคนนั้น คนที่ผมตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ขึ้น แม้จะได้อยู่กับเธอแค่วันเดียว เธอยังน่ารักเหมือนเดิม แต่ดูเลื่อนลอย เธอบอกความลับกับผมว่า เธอเป็นหุ่นยนต์มาจากอนาคต คำถามผุดขึ้นในหัวผมเต็มไปหมด เธอใช่ผู้หญิงที่ทิ้งผมไปเมื่อปีก่อนหรือเปล่านะ?

แต่ยังไงผมก็ตัดสินใจออกเดทกับเธอ เธอขี้โวยวายนิดหน่อย พฤติกรรมของเธอทำให้ผมเจอปัญหาหลายครั้ง แต่ผมก็รักเธอมากขึ้นเรื่อยๆ เธอคนนี้แหละที่ช่วยชีวิตผมจากอันตราย เมื่อก่อนชีวิตผมน่าเบื่อสุดๆ มีเธอเข้ามาในชีวิต ผมถึงมีความสุข แต่ไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่รู้สึกอะไรกับผมเลย ทั้งๆ ที่ผมรู้สึกผูกพันกับเธอมากขึ้นทุกวัน อุปสรรคนี้มันเจ็บปวดเกินกว่าที่คนอ่อนแออย่างผมจะรับไหว ผมจึงบอกเลิกกับเธอ ช่วงที่เธอจากไป เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นที่กลางใจเมือง

ทันใดนั้น เธอก็มาช่วยชีวิตผม ผู้หญิงที่ผมพยายามจะลืมยอมเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องผม ผู้หญิงคนนี้อยู่เคียงข้างผมเสมอ เธอยิ้มให้ผม วินาทีนั้น ผมนึกถึงรอยยิ้มของผู้หญิงคนที่ผมพบเมื่อปีก่อน ในที่สุดหุ่นยนต์สุดที่รักของผมก็มีความรู้สึก ส่วนผมก็ค้นพบความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเมืองกำลังถล่ม แต่อนาคตอันเหนือความคาดหมายกำลังรอเราสองคนอยู่

ดูหนังออนไล์ Cyborg She ยัยนี่น่ารักจัง Part 1ดูหนังออนไล์ Cyborg She ยัยนี่น่ารักจัง Part 2ดูหนังออนไล์ Cyborg She ยัยนี่น่ารักจัง Part 3ดูหนังออนไล์ Cyborg She ยัยนี่น่ารักจัง Part 4ดูหนังออนไล์ Cyborg She ยัยนี่น่ารักจัง Part 5เครดิต Entertainment Center

Heaven's Seven 7 ประจัญบาน ภาค 1เนื้อเรื่องย่อ

ในช่วง สงครามเวียดนาม ได้มีชายไทย 7 คนที่ทำภารกิจรบเพื่อชาติ ได้แก่ จ่าดับ จำเปาะ (พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง), หมัด เชิงมวย (เท่ง เถิดเทิง), ตังกวย แซ่ลี้ (ทศพล ศิริวิวัฒน์), อัคคี เมฆยันต์ (อัมรินทร์ นิติพน), ดั่น มหิทธา (พิเศก อินทรครรชิต), กล้า ตะลุมพุก (แช่ม แช่มรัมย์) และ จุก เบี้ยวสกุล (ค่อม ชวนชื่น) หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจรบเพื่อชาติ ก็ต่างแยกย้ายกันไปตามแดนดินถิ่นมาตุภูมิ ที่ต่างถือกำเนิดกันไป กลับไปหาเหล่าผู้คนที่อยู่ข้างหลัง ที่คอยเป็นกำลังใจ รอคอยวีรบุรุษในใจของพวกเขามาตลอดชีวิต บ้างก็ได้ดิบได้ดี บ้างก็ยังคงวนเวียนไป ตามวัฏจักรแห่งการดิ้นรนต่อสู้ เพียงทว่าครานี้ ไม่ได้รบราฆ่าฟันกับผู้คนต่างชาติ ที่เคยมารุกรานอีกต่อไป แต่เป็นการดิ้นรนต่อสู้กับบางสิ่ง ที่สถิตย์อยู่ภายในจิตใจของตนเองต่างหาก คน 7 คนที่มีเอกลักษณ์ความแสบ เจ็บแปลบ ในแบบฉบับที่ไม่มีใครเหมือน และรับรองว่าไม่เหมือนใคร เริ่มปฏิบัติการตามแผน ภารกิจต่อมา กล้าหาญลุกขึ้นสู้กับพวกทหารอเมริกัน ซึ่งนำโดย หมวดปีเตอร์ (ปีเตอร์ ไมออคซิ) รวมทั้งคู่อริเก่าอย่างเสือเอ๋อและพรรคพวก

ดูหนังออนไล์ Heaven's Seven 7 ประจัญบาน ภาค 1 Part 1


ดูหนังออนไล์ Heaven's Seven 7 ประจัญบาน ภาค 1 Part 2เครดิต Moonoi Mg

Miss Conspirator วานคุณนาย ทลายแก๊งเจ้าพ่อเนื้อเรื่องย่อ

Miss Conspirator วานคุณนาย ทลายแก๊งเจ้าพ่อ โธมัสหนุ่มนักประพันธ์สุดเห่ย วันหนึ่งเขาตัดสินใจไปที่คฤหาสน์ในอาร์กา…คฤหาสน์เก่าแก่ของตระกูลและได้เจอกับกาลิซโต..เพื่อนซี้ตอนเด็ก ตามด้วยมารีโอ..บรรณาธิการหนังสือและเจอเข้ากับคำสาปแช่งของยายทวดเมื่อ 100 ปีก่อนในการที่จะเพิกถอนคำสาป…เพศชายในตระกูลต้องสังเวยเลือดเนื้อให้มนุษย์หมาป่า แต่ปรากฏว่าฤทธิ์เดชคำสาปยังไม่จางลง เพราะลงมือเมื่อสายเกินควร ชาวบ้านจงพากันกลายเป็นมนุษย์หมาป่า ทว่า คุณยายได้ขับรถมาช่วยหลานชายกับเพื่อนๆแต่ถูกมนุษย์หมาป่ารุมทำร้าย ทุกคนจะรอดพ้นจากฝูงหมาป่ามัจจุราชเหล่านี้ได้หรือไม่ ต้องวัดใจ

ดูหนังออนไล์ Miss Conspirator วานคุณนาย ทลายแก๊งเจ้าพ่อ 1
ดูหนังออนไล์ Miss Conspirator วานคุณนาย ทลายแก๊งเจ้าพ่อ 2


เครดิต Moonoi Mg

My Fathers Menu เมนูของพ่อเนื้อเรื่องย่อ

รายการ อาหารทางสถานีโทรทัศน์ชื่อรายการ ครัวเชฟเอียน และก็จัดโดยพิธีกรรายการชื่อ เชฟเอียน เชฟเอียนมีไอเดียพิเศษ สำหรับรายการเพื่อแฟนรายการทั้งประเทศคือ ขอเชิญชวนร่วมประกวดทำอาหาร “เมนูของพ่อ” เพื่อหาผู้ชนะเพียง 3 ท่านเท่านั้นมาทำเมนูพิเศษนี้ ซึ่งทั้งสามก็มีวิถีทางที่แตกต่างกัน ทั้งอินดี้ในการทำอาหาร ทั้งอยากทำเพื่อความสุขของครอบครัว และก็มีทางเลือกของตัวเองที่เป็นจุดพลิกผันแบบคาดไม่ถึง สามชีวิตที่ แตกต่างนี้เป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนปกติทั่วไป แต่ทว่าความหมายที่แท้จริงนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจที่ซาบซึ้งทั้งสามชีวิต ที่ร่วมประกวด แน่นอนมีเพียงหนึ่งเท่านั้นที่ชนะการทำอาหาร “เมนูของพ่อ” กับเรื่องราวที่อินดี้นี้จะมีผู้ชนะเป็นใคร และจุดพลิกผันเป็นเช่นไรต้องมาชิมเมนูพิเศษนี้ด้วยตนเอง เมนูที่ทำจากใจของคนรักทำอาหาร เมนูที่ทำให้นึกถึงความสุขอารมณ์ดีเป็นเมนูแบบอินดี้ที่ติดดินของคนธรรมดา “เมนูของพ่อ”

ดูหนังออนไล์ My Fathers Menu เมนูของพ่อ Part 1


ดูหนังออนไล์ My Fathers Menu เมนูของพ่อ Part 2

Khun Nai Ho คุณนายโฮเนื้อเรื่องย่อ

มีปัญหาครอบครัว ผู้หญิงร้องไห้ ปัญหาเรื่องเพื่อน ผู้หญิงก็ร้องไห้ ยิ่งมีปัญหาเรื่องแฟน ผู้หญิงยิ่งร้องไห้ ทำไมเวลามีปัญหาผู้หญิงต้อง..ร้องไห้ ปีใหม่นี้ M๓๙ชวนคุณมาช่วยกันหาเหตุผลว่า ทำไม… ผู้หญิงชอบ… ร้องไห้ ภาพยนตร์ โฮ โฮ่ ฮิ้ว รับปีใหม่ โดย ยอร์ช ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ 27 ธ้นวาคม 2555 หัวเราะกับ คุณนายโฮ ทั้งประเทศ

ดูหนังออนไล์ Khun Nai Ho คุณนายโฮ Part 1


ดูหนังออนไล์ Khun Nai Ho คุณนายโฮ Part 2

Brake ขีดเส้นตายเกมซ้อนเกมเนื้อเรื่องย่อ

ขีดเส้นตายเกมซ้อนเกม เจอรามี่ รีนส์ พบว่าเขากลายเป็นหมากตัวสำคัญของแผนสังหาร หลังจากที่คนรักของเขาหายตัวไปอย่างลึกลับ ทางรอดเดียวคือการเปิดเผยความลับที่เขาต้องแลกด้วยชีวิต..

ดูหนังออนไล์ Brake ขีดเส้นตายเกมซ้อนเกม Part 1


ดูหนังออนไล์ Brake ขีดเส้นตายเกมซ้อนเกม Part 2เครดิต Moonoi Mg

Garoojigi ไอ้หนุ่มพลังช้าง ไวอาก้าเรียกพี่เนื้อเรื่องย่อ

Garoojigi ไอ้หนุ่มพลังช้าง ไวอาก้าเรียกพี่ บอึนชายหนุ่มที่ไร้สมรรถภาพทางเพศได้ดื่มน้ำจากจมูกของไม้ที่หลุดหักมาจาก เสาอินเดียนแดงต้นหนึ่ง ทำให้เขามีพลังทางเพศอย่างเหลือเฟือ แต่เนื่องจากเขาดื่มมากเกินกว่าที่กำหนดไว้จึงนำความแห้งแล้งมาสู่หมู่บ้าน ที่เขาอาศัย เขาจำต้องพลีกายให้กับนางพญาหมีเพื่อช่วยหมู่บ้านนี้กลับคืนมาสู่ความร่ม รื่นชื่นฉ่ำอีกครั้ง...

ดูหนังออนไล์ Garoojigi ไอ้หนุ่มพลังช้าง ไวอาก้าเรียกพี่ Part 1


ดูหนังออนไล์ Garoojigi ไอ้หนุ่มพลังช้าง ไวอาก้าเรียกพี่ Part 2เครดิต Moonoi Mg
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. ดูหนังออนไลน์ฟรี HD - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger